Friday, 06/08/2021 - 00:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Yên Đổ

TRƯỜNG MẦM NON XÃ YÊN ĐỔ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG MẦM NON XÃ YÊN ĐỔ TỔ CHỨC

HỘI NGHỊ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020-2021

 

  Thực hiện Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 24/08/2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

       Thực hiện Hướng dẫn số 619/PGDĐT ngày 21/09/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Lương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị  và công tác học sinh năm học 2020-2021;

          

      Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, ngày 14/10/2020 trường Mầm non xã Yên Đổ tiến hành tổ chức Hội nghị CB-VC năm học 2020-2021.

       Hội nghị đã được nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức – viên chức năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021; Báo cáo kết quả tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020 và phương hướng hoạt động năm học 2020 2021; Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020, phát động phong trào thi đua năm học 2020-2021; Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ; Báo cáo hoạt động Thanh tra nhân dân và Chương trình hoạt động năm học 2020 2021; Báo cáo công tác nữ công và báo cáo công khai tài chính Công đoàn cơ sở năm học 2019-2020; Báo cáo tài chính nhà trường năm học 20192020;

 Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Ngọc Quỳnh đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của tập thể, cá nhân trong năm học 2019-2020. Đồng thời kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường yên tâm công tác, duy trì và phát huy tính đoàn kết nội bộ; nêu cao ý thức chấp hành sự phân công của Lãnh đạo; nỗ lực phấn đấu hết mình đối với nhiệm vụ được giao; hưởng ứng và phấn đấu thực hiện các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, đưa phong trào thi đua của cơ quan đạt được chỉ tiêu đăng ký tại Hội nghị.

 Sau đây là một số hình ảnh trong Hội nghị

Tác giả: Nguyễn Thị Hân
Nguồn: Trường Mầm non xã Yên Đổ
Bài tin liên quan